کلاس هـا، دوره هـا، آزمون هـا
دعوت به همکاری از رتبه های برتر کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه مدیریت

دعوت به همکاری از رتبه های برتر کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه مدیریت

دپارتمان تخصصی ارشد و دکتری مجموعه مدیریت از کلیه‌ی داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری مجموعه مدیریت که موفق به کسب رتبه های برتر شده اند دعوت به همکاری می نمایند.  🔶از طریق لینک زیر فرم مربوطه را جهت همکاری تکمیل ...